OM BERGVÄRMEEN REN VINSTBERGVÄRMESTANDARDSERVICEÖVRIGA TJÄNSTER & PRODUKTERFÖR PRIVATPERSONERFÖR FÖRETAGFRÅGOR & SVARKONTAKT

För företag

Bergvärme är det affärsmässigt korrekta beslutet. Genom Bergvärme minskas dina kostnader och de finansiella resurser som frigörs kan investeras i tillväxtskapande åtgärder. En annan aspekt är det varumärkesstärkande miljövalet. Vi samarbetar aktivt med våra kunder för att generera bra PR och kommunicera satsningen på grön lönsamhet! Kontakta oss så berättar vi hur vi skapar en ren vinst för dig!


Bergvärme skapar en ren vinst för Er.

Bergvärme är en grön energilösning som är både miljömässigt och ekonomiskt lönsam. En investering i Bergvärme är en investering i framtiden!
Vår personal är certifierad och förutom bergvärme erbjuder vi även andra gröna energilösningar, vattenborrning och olika VVS-tjänster.


Bergvärme i Sundsvall AB
org. nr: 556734-0624
Hantverksvägen 3A
861 36 Timrå
Kontor: 060-15 00 49
info@bergvarme.se